ከስድስት እስከ ስድስት ወር ተኩል

 
 
 
 
 
 

የካሮት፤የድንች እና የዱባ ድብልቅ

 
2 ምግብ ይወጣዋል፡፡

ግብአቶች

 • 1 አነስተኛ ካሮት
 • ጥቂት የተከተፈ ዱባ
 • 1 አነስተኛ ድንች
 • 2 የቡና ሲኒ የእናት ጡት ወተት ወይም የተዘጋጀ የህጻናት ወተት

አሠራር

 1. አትክልቶቹን በደንብ አጥቦ መክተፍ
 2. የተከተፈውን አትክልት በድስት ውስጥ ከተዘጋጀው የህፃናት ወተት ጋርአዋህዶ ማብሰል
 3. በደንብ ከበሰለ በኋላ መፍጨት ወይም በማንኪ ማላም
 4. በጓድጓዳ ሰሃን ውስጥ አውጥቶ በማንኪያ መመገብ።
 5. የተረፈ ካለ በ 24 ሰአት ውስጥ አሙቆ መመገብ።

ጥቆማ፡ ቀጠን እንዲል ከተፈለገ ጥቂት የእናት ጡት ወተት ወይምየተዘጋጀ የህፃናት ወተት በመጨመር ቀጠን አድርጎ መመገብ።

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ድብልቅ አትክልቶች

 
2 ምግብ ይወጣዋል፡፡
ግብአቶች

 • 1 አነስተኛ ካሮት
 • 1 አነስተኛ ድንች
 • 2 ግንድ የብሮኮሊ ግንጣይ
 • 1 የሻይ ማንኪያ ዘይት
 • 3 የቡና ሲኒ የእናት ጡት ወተት ወይም የተዘጋጀ የህጻናት ወተት

አሠራር

 1. ካሮቱን ፍቆ፣ ድንቹን ልጦ፤ በትንንሹ ከትፎ ማጠብ እና ድስት ውስጥ ከወተቱጋር ደባልቆ መጣድ
 2. የብሮኮሊውን ግንጣይና ጎመኑን በትንንሹ ከትፎ ማጠብና ድስቱ ውስጥ ከድንችእና ካሮቱ ጋር አንድ ላይ ማብሰል
 3. በደንብ መብሰላቸውን ከአረጋገጥን በኋላ፤ በመፍጫ ወይም በማንኪያ ማላም
 4. የላመውን ውህድ ድስት ላይ ገልብጠን ዘይቱን መጨመርና ለ10 ደቂቃማንተክተክ
 5. ጥቂት በጎድጓዳ ሰሃን አውጥቶ መመገብ።
 6. የተረፈ ካለ በ24 ሰዓት ውስጥ አሙቆ መመገብ።
ለማቀዝቀዝ የሚመች ምግብ ነው፡፡
ጥቆማ፡- ቀጠን እንዲል ከተፈለገ ጥቂት የእናት ጡት ወተት ወይም የተዘጋጀ የህፃናትወተት በመጨመር ቀጠን አድርጎ መመገብ።

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

የካሮት፣ የምስር እና የድንች ድብልቅ

 
2 ምግብ ይወጣዋል፡፡

ግብአቶች

 • 1 አነስተኛ ካሮት
 • 1 አነስተኛ ድንች
 • 1 ሲኒ ቀይ ምስር
 • 1 የሻይ ማንኪያ ዘይት
 • ግማሽ የሻይ ማንኪያ የተፈጨ ድንብላል
 • 3 የቡና ሲኒ የእናት ጡት ወተት ወይም የተዘጋጀ የህጻናት ወተት

አሠራር
 1. ካሮቱን ፍቆ፣ ድንቹን ልጦ አጥቦ እና ከትፎ መቀቀል፤
 2. ምስሩ በደንብ ተለቅሞ ከታጠበ በኋላ ከወተቱ እና ድንብላሉ ጋርአዋህዶ በወተት ሙክክ አደርጎ ማብሰል
 3. የበሰለውን ድንች እና ካሮት ከምስሩ ጋር ቀላቅሎ በመፍጫ ወይምበማንኪያ ማላም
 4. የላመውን ውህድ ድስት ላይ ገልብጦ ዘይቱን ጨምሮ ለ10ደቂቃማንተክተክ
 5. በጎድጓዳ ሰሃን ውስጥ ቀንሶ መመገብ፡
 6. የተረፈ ካለ በ24 ሰዓት ውስጥ አሙቆ መመገብ።

ለማቀዝቀዝ የሚመች ምግብ ነው፡፡
ጥቆማ፡ቀጠን እንዲል ከተፈለገ ጥቂት የእናት ጡት ወተት ወይም የተዘጋጀ የህፃናት ወተት በመጨመር ቀጠን አድርጎመመገብ።

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

የሩዝ እና የቃሪያ ድብልቅ (ሪሶቶ)

 
2 ምግብ ይወጣዋል፡፡

ግብአቶች

 • ግማሽ ሲኒ ሩዝ
 • የ 1 የፈረንጅ ቃሪያ 1/4
 • ጥቂት የተከተፈ ዝኩኒ
 • 1 ግንድ የሾርባ ቅጠል
 • 1 የሻይ ማንኪያ ዘይት
 • 4 የቡና ሲኒ የእናት ጡት ወተት ወይም የተዘጋጀ የህጻናት ወተት

አሠራር

 1. ሩዙን ከወተቱ ጋር መጣድ
 2. ዝኩኒውን፤ የፈረንጅ ቃሪያውን እና የሾርባ ቅጠሉን በደንብ አጥቦ ድስትውስጥ ጨምሮ ከሩዙ ጋር በወተቱ አብሮ ማብሰል
 3. መብሰሉን ከአረጋገጡ በኋላ በመፍጫ ወይም በማንኪያ ማላም
 4. የላመውን ውህድ ድስት ላይ ገልብጠን ዘይቱን መጨመርና ለ10 ደቂቃማንተክተክበጎድጓዳ ሰሃን ውስጥ ቀንሶ መመገብ።


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

የካሮት የብሮኮሊ እና የዱባ ድልህ

 
2 ምግብ ይወጣዋል፡፡

ግብአቶች

 • 1 አነስተኛ ካሮት
 • ጥቂት የተከተፈ ዱባ
 • 2 ግንድ የብሮኮሊ ግንጣይ
 • 1 የሻይ ማንኪያ ዘይት
 • 3 የቡና ሲኒ የእናት ጡት ወተት ወይም የተዘጋጀ የህፃናት ወተት

አሠራር

 1. ካሮቱን ፍቆ ማጠብ እና በትንንሹ መክተፍ፤ የብሮኮሊውን ግንጣይ እናዱባውን በደንብ አጥቦ መክተፍ
 2. የተከተፈውን ካሮት ፣ ብሮኮሊ እና ዱባ በወተት ቀቅሎ ማብሰል
 3. መብሰሉን ከአረጋገጥን በኋላ በመፍጫ ወይም በማንኪያ በደንብ ማላም
 4. የላመውን ውህድ ድስት ላይ ገልብጠን ዘይቱን መጨመርና ለ10 ደቂቃ ማንተክተክ
 5. በጎድጓዳ ሰሃን ውስጥ ቀንሶ መመገብ።
 6. የተረፈ ካለ በ24 ሰዓት ውስጥ አሙቆ መመገብ።

ለማቀዝቀዝ የሚመች ምግብ ነው፡፡
ጥቆማ፡- ቀጠን እንዲል ከተፈለገ ጥቂት የእናት ጡት ወተት ወይም የተዘጋጀ የህፃናት ወተት በመጨመር ቀጠን አድርጎመመገብ።